Ens adherim al Consell d’Innovació Pedagògica

Ens adherim al Consell d’Innovació Pedagògica

A Lluïsos eduquem en valors des de fa més de 150 anys per aquest motiu ens hem sumat al Consell d’Innovació Pedagògica transmissora i educadora de valors i ens fem ressó dels seus principis:

L’educació en valors és fonamental en la societat global en la que vivim, on les accions quotidianes tenen repercussions més enllà del nostre entorn proper. Una societat plena d’inputs i d’immediateses que no ens permet aquest marge de temps tan necessari per analitzar i donar una resposta amb coherència a allò que pensem o creiem.
Els infants i joves creixen en aquest món i cal aprofitar els diversos espais on es relacionen, acompanyant-los en la seva educació i facilitant-los les eines necessàries per desenvolupar un esperit crític, créixer com a persones solidàries, altruistes, responsables i respectuoses amb si mateixes i amb l’entorn.
D’aquesta manera contribuïm a que siguin persones compromeses, plenes i transmissores d’aquests valors per tal que aconsegueixin el saber, saber fer, saber ser i estar.
Donem especial importància a la participació activa com a camí directe a l’autonomia de la persona i a la constitució d’una identitat sana i solidària.
Sent conscients de la diversitat i amplitud dels valors en els quals s’educa en el dia a dia, aquest document recull aquells valors coherents amb les competències i habilitats que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya estableix com a necessàries d’adquirir en l’etapa de primària.
– Autonomia
– Coratge
– Diversitat
– Empatia
– Independència i Coherència
– Iniciativa
– Llibertat
– Respecte
– Responsabilitat
– Solidaritat i Altruisme

Deixeu el vostre comentari