Subvencions esportives a infants i adolescent fora de l’horari escolar

Subvencions esportives a infants i adolescent fora de l’horari escolar

Informació per a les famílies que vulguin acollir-se a les subvencions a infants i adolescents per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar del curs 2018/19

Qui? Nens i nenes de 7 a 17 anys

Quan? del 13 de setembre al 3 d’octubre de 2018, ambdós inclosos.

Com? Cal omplir el formulari (DESCARREGAR PDF) per triplicat i portar-lo a Lluïsos de Gràcia per posar-hi el segell i el número de referència de l’activitat becada.

Què heu de fer? Un cop emplenat i signat el formulari, el podeu presentar a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber? Pares o tutors legals dels infants i joves, és obligatori concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona. Per cada cita podreu presentar fins un màxim de cinc sol·licituds.

El tramitador de l’oficina d’atenció ciutadana us lliurarà el justificant de registre del tràmit realitzat. S’ha de dur una còpia a Lluïsos de Gràcia on consti el registre de l’Ajuntament.

L’Institut Barcelona Esports comprovarà la documentació presentada i farà proposta de resolució a la Presidència, qui emetrà la resolució d’atorgament o denegació.

Qui ho pot demanar?

  • Per tenir accés als ajuts econòmics, cal complir amb els requisits següents:
  • Beneficiari (pare, mare o tutors legals dels infants i adolescents destinataris de les subvencions):
  • Tota la unitat familiar ha d’estar empadronada i residint a Barcelona, excepte infants empadronats fora del municipi però que s’escolaritzen en algun centre educatiu de la ciutat perquè tenen necessitats educatives especials.
  • Els destinataris de la subvenció han d’estar preinscrits en una activitat esportiva que es faci en una entitat homologada per l’Institut Barcelona Esports.
    Considerant la durada del curs escolar, els menors i joves que poden optar a la subvenció són els nascuts a partir del dia 1 de gener de 2001 fins al 31 de desembre de 2012.
  • En el cas dels adolescents amb discapacitat intel·lectual poden optar a la subvenció els nascuts a partir del 1 de gener de 1999 fins el 31 de desembre de 2012.
  • Els ingressos de la unitat familiar han de ser iguals o inferiors a dotze mil euros (12.000,00 euros) anuals per cada membre que formi part d’aquesta unitat.

 

Més informació:

Descarrega la Guia explicativa de l’Ajuntament.

Documentació:

Descarrega el Formulari a complimentar i entregar.

Deixeu el vostre comentari