Rafael Giménez encapçala la candidatura per la Junta Directiva

Rafael Giménez encapçala la candidatura per la Junta Directiva

L’actualment vocal de la Junta de Lluïsos de Gràcia, Rafael Giménez ha presentat un equip format per Núria Bufurull com a vicepresidenta, Arnau Roura, tresorer, Xavier Folch secretari, i les vocals: Anna Hortal i Cristina Roda. Aquesta formació manté alguns membres de l’actual Junta com és en Xavier Folch i l’Anna Hortal, i deixaran de ser-ne membres, després de 8 anys de projecte compartit, Oriol Hosta, actual president, Eugeni Hosta, Marc Camprodon i Lourdes Samsó.

El dimarts 27 de novembre a les 20 h se celebrarà l’Assemblea General on també es votarà el canvi de Junta. En cas de no poder assistir a l’Assemblea es pot delegar el vot des de Secretaria abans del dia 26.

Deixeu el vostre comentari