Els comptes econòmics clars: transparència i fem balanç

Els comptes econòmics clars: transparència i fem balanç

Al llarg d’aquests primers 100 dies la junta, junt amb en Santi Garcia (responsable d’administració), hem seguit treballant en la línia de l’anterior junta, per tal de poder endreçar el deute de l’entitat. En aquest sentit, hem tingut converses i progressos amb la Caixa d’Enginyers i la Caixa d’Arquitectes, que s’han interessat per la nostra situació i actualment estem treballant diverses propostes de reestructuració del deute que Lluïsos té des que va fer les obres del 2015

Per altra banda, aquest març hem fet el balanç de mig curs, analitzant el tancament del pressupost, per tenir un visió clarificada de la situació de tresoreria i la projecció de cara el segon quadrimestre. En aquest sentit, les previsions són bones i s’adeqüen a la en la línia del pressupost 2018-2019.

Endrecem les categories professionals de l’equip de Lluïsos

A principi de curs la junta sortint i l’entrant ja vam parlar de la necessitat d’endreçar les categories professionals dels treballadors i la seva respectiva millora salarial. En aquest sentit, el pressupost ja preveia aquesta situació i per tant no ha estat una despesa imprevista, ans al contrari. Estem molt contents d’haver pogut millorar en la mesura de les nostres possibilitats les condicions laborals dels i les professionals de la casa i reconèixer les seves funcions.

Deixeu el vostre comentari