Al gener es fa efectiva la modificació de les quotes de Lluïsos

Al gener es fa efectiva la modificació de les quotes de Lluïsos

El passat 19 de novembre de 2019 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària (AGO) on es va aprovar endreçar les quotes de socis i agrupar en un únic pagament mensual les quotes ordinàries i extraordinàries. Aquesta modificació suposa un arrodoniment mínim de la quota i no un augment de la mateixa. 

Fins desembre el 2019 la quota mensual de Lluïsos ha estat de 16,5€. A banda, hi havia dues quotes extraordinàries, que es cobraven el maig i el novembre de cada any, de 13€, per al finançament de les obres de l’entitat.

A partir del gener del 2020, i d’acord amb la proposta de la junta, la quota mensual agruparà aquestes quotes extraordinàries.

Així doncs, la quota mensual serà de 19€ i no hi haurà cap quota extraordinària.  Per aprovació a l’AGO, la quota s’ha arrodonit de 18,66€ a 19€

Us volem recordar que la quota de Lluïsos desgrava en el moment de fer la declaració de renda. Que els 150€ primers es desgraven amb el 90% (es retorna al fer la declaració de renda) i a partir dels 150€, es desgraven amb el 50%.

Si desitgeu tenir més informació o voleu qualsevol aclariment, podeu venir a secretaria o enviar un email a secretaria@lluisosdegracia.cat

Sabies que et pots desgravar la quota de Lluïsos de Gràcia?

A Lluïsos de Gràcia, per ser entitat declarada d’Utilitat Pública i per formar part del Cens de Foment de la Llengua Catalana, tenim desgravacions fiscals importants en la quota de soci. Segons la Llei de Mecenatge la quota és una donació ja que no es rep res a canvi i, per tant, ens la podem desgravar en el moment de fer la Renda. La desgravació només es pot aplicar a la quota de 19 i no es pot fer extensiu a la quota de les seccions, ja que en aquest cas si que estem pagant per una activitat.

  • Si les teves dades són correctes, automàticament la desgravació apareix a l’esborrany de la declaració de la Renda i no cal demanar el certificat.
  • Actualitza les teves dades fiscals i assegura’t que et dedueixes la teva quota de soci (Nom i Cognoms i DNI del titular que paga).
  • Et recomanem que si més d’un membre de la família sou socis de Lluïsos, ens pregunteu a secretaria com podeu fer per deduir-vos el màxim (si cada quota de soci és pagada per un contribuent diferent, se us deduirà molt més!).

Informació deduccions fiscals:

150€ primers: deducció del 75% (Mecenatge) + 15%  ( Generalitat) = 90%

La resta d’€: deducció del 35% (Mecenatge) + 15%  ( Generalitat) = 50%

Informació del què realment pagues de la quota de soci de Lluïsos durant un any:

Quota mensual: 19€ —> reals a pagar 4,5€ et retornem 14,50€

Deixeu el vostre comentari