Tot el què necessites saber sobre l’Assemblea Ordinària de Lluïsos de Gràcia

Tot el què necessites saber sobre l’Assemblea Ordinària de Lluïsos de Gràcia

El dimarts 17 de novembre celebrem l’Assemblea Ordinària de persones sòcies de Lluïsos de Gràcia què, per primera vegada serà virtual.

L’Assemblea és l’òrgan suprem de Lluïsos de Gràcia i està integrada per totes les persones sòcies i és on s’aproven els acords i es fixen les línies generals que ha de seguir l’associació i que la Junta Directiva s’encarrega de la representació i la gestió diària de l’entitat. Totes les persones sòcies majors de 16 anys i amb més d’un any d’antiguitat a Lluïsos tenen dret a participar amb el seu vot. Les persones amb menys d’un any d’antiguitat poden assistir però no votar.

Us expliquem tot el que necessiteu saber per assistir-hi.

QUAN?

17 de novembre de 2020 a les 18.30h en primera convocatòria (per donar suport informàtic als que ho necessitin i resoldre dubtes de funcionament) i en segona convocatòria a les 19.00h (*).

ON?

Format virtual a través de l’enllaç que heu rebut fa uns dies per correu electrònic o que també trobareu a la web de Lluïsos la mateixa tarda de dimarts 17 de novembre

SI NO TINC EINES PER CONNECTAR-ME DES DE CASA A L’ASSEMBLEA?

Avisa’ns abans de DIVENDRES 13 de novembre al correu secretaria@lluisosdegracia.cat i et facilitarem informació sobre les alternatives per participar a l’assemblea. Volem habilitar un espai a l’entitat per tal que hi puguis assistir presencialment però necessitem saber exactament quantes persones vindran. En temps de la COVID-19 no podem improvisar.

ORDRE DEL DIA:
  1. Benvinguda
  2. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
  3. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria del curs 2019-2020
  4. Informació del moviment de socis durant el curs 2019-2020
  5. Presentació i aprovació, si escau, de la situació econòmica i l’estat de comptes del curs 2019-2020
  6. Informació dels eixos de treball del curs 2020-21
  7. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost del curs 2020-21
  8. Informacions junta
  9. Precs i preguntes
DOCUMENTACIÓ A CONSULTAR:

En aquest enllaç trobareu tota la documentació necessària per assistir a l’assemblea. També el document per delegar el vot en cas de no poder-hi assistir.

Deixeu el vostre comentari