Connecta’t a l’Assemblea de Lluïsos de Gràcia virtual

Connecta’t a l’Assemblea de Lluïsos de Gràcia virtual

Avui dimarts 17 de novembre a les 18:30h participa a l’Assemblea de Lluïsos de Gràcia.

ENLLAÇ a ZOOM per L’ASSEMBLEA DE LLUÏSOS DE GRÀCIA

ORDRE DEL DIA:
  1. Benvinguda
  2. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
  3. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria del curs 2019-2020
  4. Informació del moviment de socis durant el curs 2019-2020
  5. Presentació i aprovació, si escau, de la situació econòmica i l’estat de comptes del curs 2019-2020
  6. Informació dels eixos de treball del curs 2020-21
  7. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost del curs 2020-21
  8. Informacions junta
  9. Precs i preguntes
DOCUMENTACIÓ A CONSULTAR:

En aquest enllaç trobareu tota la documentació necessària per assistir a l’assemblea. També el document per delegar el vot en cas de no poder-hi assistir.

Deixeu el vostre comentari