La quota de Lluïsos es desgrava a la declaració d’Hisenda, vols saber per què?

La quota de Lluïsos es desgrava a la declaració d’Hisenda, vols saber per què?
A Lluïsos de Gràcia, per ser entitat declarada d’Utilitat Pública i per formar part del Cens de Foment de la Llengua Catalana, tenim desgravacions fiscals importants en la quota de soci.

Segons la Llei de Mecenatge la quota és una donació, ja que no es rep res a canvi i, per tant, ens la podem desgravar en el moment de fer la Renda. La desgravació només es pot aplicar a la quota de l’entitat i no es pot fer extensiu a la quota de les seccions, ja que en aquest cas sí que estem pagant per una activitat.

Això vol dir que, si les dades fiscals de què disposem a Lluïsos estan actualitzades, la desgravació a la Renda és automàtica i ja apareix a l’esborrany. En cas de detectar algun problema us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu secretaria@lluisosdegracia.cat especificant a l’assumpte “Desgravació de la quota de Lluïsos” i revisarem el vostre cas.

La quota de Lluïsos actualment és de 19€ mensuals (228€ anuals). Segons els incentius fiscals es retorna fins al 90% dels primers 150€ i de la resta, aproximadament un 50%, ja que aquest percentatge pot variar en funció de cada cas particular, de les donacions d’anys anteriors i de la base imposable de la declaració del contribuent. Això equival, aproximadament, a retornar 14,5€ cada mes o en total 174€ si s’han pagat totes les quotes íntegres durant els 12 mesos.

Durant el primer confinament del mes de març es va decidir fer una reducció puntual de la quota de Lluïsos del 25%. Això vol dir que, les persones que us vareu acollir a aquesta reducció, percebreu una xifra inferior de retorn de la declaració de la Renda, ja que l’import a pagar va ser inferior.

Ens agrada recordar que la quota de Lluïsos mensual si pensem en aquest retorn l’any següent és de 4,5€ mensuals, una xifra que manté l’entitat viva i activa i que ens permet seguir fent activitat i història!

Deixeu el vostre comentari