Reduïm la quota de Lluïsos un 25% però abans t’expliquem per a què serveix

Reduïm la quota de Lluïsos un 25% però abans t’expliquem per a què serveix

Un indicador de sostenibilitat i sanejament d’una entitat és la seva independència econòmica, i precisament a Lluïsos en tenim molta d’independència econòmica. Com podeu comprovar a la Memòria 2019-20 i a les memòries econòmiques anteriors, tenim la sort de gaudir d’una bona estabilitat econòmica que ens dóna la base associativa, és a dir, vosaltres les persones sòcies. Les quotes que com a associats aporteu -i que desgraven en gairebé un 90%-  representen més del 75% dels ingressos totals de Lluïsos. Això vol dir que amb la vostra quota mantenim l’edifici i els espais, paguem els subministraments, paguem les treballadores, retornem el préstec de les obres i us oferim el millor servei possible.

L’entitat és de les persones sòcies

Quan diem que Lluïsos és casa vostra ho diem amb coneixement de causa: sense les persones sòcies Lluïsos no existiria. Sabem que per a totes vosaltres pagar la quota és un esforç i per això no ens cansem d’agrair-vos-ho i de recordar-vos que dels 19€ mensuals l’any següent, a la declaració de renda, us en retornen 14,5€. [Vols saber-ne més sobre la desgravació fiscal?]

Rebaixa de la quota un 25%: dels 19€ en pagareu 14,25€

Ara, amb la situació actual de tancament parcial de l’entitat ens tornem a proposar un rebaixa de la quota del 25%. Això vol dir que la quota d’associat serà de 14,25€ mensuals fins al restabliment total de les activitats. Aquesta rebaixa es farà efectiva des del gener. Com que la quota de gener es va enviar a finals de desembre i us ha arribat sencera, aplicarem el doble de descompte (50%) a la quota de febrer per compensar-ho. La quota que rebreu a finals de gener serà de 9,5€

Què implica aquesta rebaixa per Lluïsos?

Per l’entitat, aquesta rebaixa suposa deixar d’ingressar uns 5.000 euros al mes. És un esforç gran per Lluïsos, que veurà tensionada la seva economia, però ho podem fer gràcies a les ajudes per la Covid-19 que hem rebut de les institucions i la voluntat de la junta de respondre a la crisi econòmica global, estrenyent les despeses i buscant nous ingressos.

D’aquesta manera esperem ajudar les famílies a la vostra economia i alhora a fer més fàcil pagar la quota de les activitats i ajudar a les seccions.

Què pots fer per ajudar-nos? 

No ens cansarem de repetir que la quota de Lluïsos de Gràcia desgrava en un 90% els primers 150€ i en un 50% la resta de quota anual. Això vol dir que mensualment si la quota pagada de 19€ en realitat serà de 4,5€. Amb aquest recordatori us volem demanar a totes les persones que ho vulgueu i pugueu assumir, que ens demaneu de mantenir la quota íntegra. Amb aquest petit gest ens estareu ajudant moltíssim. Podeu demanar-ho directament a través d’aquest formulari abans del dia 19 de gener o ens podeu fer arribar un correu secretaria@lluisodegracia.cat

Si no ens dieu res, la rebaixa s’aplicarà automàticament.

També us volem recordar que, com sempre s’ha fet, la Junta estudiarà tots els casos particulars necessaris, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres.

Deixeu el vostre comentari