Comencem a col·laborar amb la Fundació Jaume Bofill i el projecte Passaport Edunauta

Comencem a col·laborar amb la Fundació Jaume Bofill i el projecte Passaport Edunauta

 

 

A Lluïsos som una entitat que de forma transversal eduquem en valors i hem encetat converses amb la Fundació Jaume Bofill, amb qui teníem ganes de col·laborar des de feia temps, en un projecte educatiu. En aquest cas ho fem en primera instància amb una proposta conjunta amb altres ateneus de la Federació d’Ateneus del Barcelonès (FAC), tot i que la actuació serà per separat a l’àmbit del barri respectiu, en el nostre cas a Gràcia.

 

La Fundació Bofill té un projecte en fase de prova pilot que es diu Passaport Edunauta, en volem destacar: Els infants desenvolupen la major part de la seva activitat diària fora del seu horari escolar. El temps de migdia, la tarda, el cap de setmana i l’estiu són moments on els nens i nenes poden dur a terme activitats que els agraden, els motiven i que els aporten aprenentatges de vida, que els connecten amb d’altres amics i amigues, altres espais i d’altres interessos”. “Però són aquests aprenentatges a l’abast de tothom?, a Catalunya, un 32% dels infants i joves d’entre 3 i 18 anys no fa cap activitat extraescolar. Això vol dir que un total de 384.000 nens i nenes catalans no tenen accés a aprenentatges que no siguin els de la seva escola o institut. I això significa que no tenen les mateixes oportunitats d’imaginar i construir el seu futur que els infants que si realitzen activitats extraescolars” (Fundació Bofill 2020).

 

Aquí és on encaixem Lluïsos de Gràcia com a entitat que educa en el temps de lleure d’infants i joves, a través de la Cultura, el Lleure i l’Esport. Pensem que podem ser un agent catalitzador treballant en xarxa amb altres actors, com el Districte, el Consell Escolar i la Xarxa d’Escoles del barri, per identificar i aconseguir arribar a les famílies (i els seus fills i filles), que avui no estem atenent des de Lluïsos; els motius poden ser múltiples, a tret d’exemple: les diferències culturals, el poder adquisitiu (les prioritats degudes als ingressos familiars), i d’altres que pretenem explorar dins d’aquesta iniciativa.

 

Aquesta col·laboració promet ser un punt de partida per altres col·laboracions que volem explorar plegats amb la Fundació Bofill i per això ens hem emplaçat a tenir un contacte més fluït d’ara endavant. Us en tindrem informats/des.

Deixeu el vostre comentari