Sala Alzina

Sala interior, quadrada i insonoritzada. Pensada com espai de reunions, aula, celebracions i assajos de tabals o cant.

UBICACIÓ: Soterrani (accessible en ascensor)
SUPERCÍCIE: 60 m2
AFORAMENT: 60 persones dretes/30 persones assegudes
EQUIPAMENT: climatització, connexió a servidor i wifi, projector, taules, cadires i teclat piano.
TARIFES: 25€ per hora

  • Es cobrarà suplement d’11€ hora en els casos que el lloguer sigui per celebrar una festa, menjada o beguda.
  • Per la neteja es prestaran els estris necessaris per dur-la a terme. Demanar a recepció.
  • El material de préstec (projector i/o ordinador portàtil) s’ha de demanar amb antelació i té un cost suplementari de 5 € per aparell demanat.