S’obre la convocatòria de beques esportives per a infants i joves de l’Ajuntament de Barcelona

S’obre la convocatòria de beques esportives per a infants i joves de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha convocat de nou les beques esportives per activitats extraescolars per a infants i joves d’entre 6 i 7 anys.  L’objectiu d’aquests ajuts és facilitar l’accés d’infants i joves de famílies amb rendes baixes, a la pràctica d’activitats físiques i esportives en horari extraescolar.

La tramitació de la beca és totalment virtual i és necessari disposar de l’IDCAT mòbil. [Com podem tramitar el certificat digital IDCAT?] Teniu un telèfon de suport per l’obtenció de l’IDCAT mòbil
932.746.373 que estarà disponible del 15/09 al 05/11. En horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:00 hores.

També podeu visualitzar el tutorial a https://www.youtube.com/user/idCATvideo/videos

Requisits:

  • L’infant o jove ha d’estar empadronat a la ciutat de Barcelona
  • La renda per membre de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a 10.000€ any/nets
  • Ho poden demanar les famílies amb infants i joves entre 6-17

Període de sol·licitud de subvencions del 15 de setembre al 5 d’octubre.

Activitats subvencionades i referències:
A la sol·licitud heu de posar la referència de l’activitat que és un codi de 16 dígits que transcriu tota la informació de l’activitat a qual heu inscrit a l’infant i /o jove.
Aquesta referència us la facilitarà la vostra secció. Val a dir que és necessari que l’infant i/o jove ja estigui fent l’activitat.

Quins son els següents passos que heu de fer les famílies que voleu sol·licitar la beca?
Us podeu adreçar al web: https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencionsefhe_302069 i allà trobareu tota la informació per fer el tràmit, clicant el botó “INFORMACIÓ”. Des de la mateixa web estarà actiu el botó de fer el tràmit (a partir del 15 de setembre).

Calendari

– 14 de setembre: Publicació de la convocatòria de subvencions

– 15 setembre – 5 d’octubre: Període de sol·licitud de subvencions

– 26 d’octubre a 5 de novembre: esmena de documentació de les sol·licituds desistides

– 17 de novembre: Comunicació de la resolució d’atorgament a les famílies per part de l’Ajuntament (Enviament d’SMS)

– 17 de novembre a 3 de desembre: Al·legacions a la resolució.

Deixeu el vostre comentari