El pla d’igualtat de Lluïsos de Gràcia ja és una realitat

El pla d’igualtat de Lluïsos de Gràcia ja és una realitat

Lluïsos de Gràcia ja té el seu primer Pla d’Igualtat, una assignatura pendent que des de la Junta es va convertir en prioritat ara fa un any. El primer pas va ser contractar a una experta en el tema i es va escollir a la Núria Tatger, politòloga especialitzada en gènere per activisme i formació. L’objectiu era analitzar la situació actual de l’entitat i traçar un pla a desenvolupar en els propers dos o tres anys amb accions concretes destinades a conduir Lluïsos en un procés vers a l’equitat de gènere.  El resultat és el Pla d’Igualtat actual: un conjunt de mesures ordenades, prioritzades i calendaritzades.

Des de Lluïsos volem contribuir a la igualtat real i efectiva de la societat en general. I ho volem fer a través de les nostres accions, aplicant  la perspectiva de gènere en tots els àmbits de l’entitat,  prenent consciència col·lectiva i enfortir la coherència i l’impacte de les activitats i programes de l’entitat pel que fa a la igualtat de gènere.

Podeu descarregar i consultar el pla d’Igualtat aquí.

En paral·lel a l’elaboració del Pla d’Igualtat, des de Lluïsos es va impulsar la creació d’una Comissió de gènere formada per persones de diferents seccions de l’entitat, de la Junta i de les treballadores. L’objectiu d’aquesta comissió és vetllar per l’aplicació del pla d’igualtat i per l’assoliment dels diferents objectius. Tothom que tingui ganes de participar a la Comissió pot fer-ho enviat un correu electrònic a comunicacio@lluisosdegracia.cat. Es preveuen 3 o 4 reunions l’any principalment.

Un dels objectiu del Pla d’Igualtat és aconseguir que en la Comissió hi hagi representats de com més seccions millor per tal de tenir una visió més amplia de les diferents accions per desplegar el pla d’Igualtat.

Deixeu el vostre comentari