Recorda: la quota de Lluïsos es desgrava en gairebé un 95%. T’expliquem per què i com!

Recorda: la quota de Lluïsos es desgrava en gairebé un 95%. T’expliquem per què i com!
La quota de Lluïsos de Gràcia és desgrava a la declaració de la renda en gairebé un 95%, això vol dir que dels 19€ que es paguen al mes se’n retornen uns 15,13€. El motiu de la desgravació? Ser entitat declarada d’Utilitat Pública i formar part del Cens de Foment de la Llengua Catalana.
Segons la Llei de Mecenatge la quota és una donació, ja que no es rep res a canvi i, per tant, ens la podem desgravar en el moment de fer la Renda. La desgravació només s’aplica a la quota de l’entitat i no es fa extensiu a la quota de les seccions, ja que en aquest cas sí que estem pagant per una activitat.

La quota de Lluïsos actualment és de 19€ mensuals (228€ anuals). Segons els incentius fiscals es retorna fins al 95% dels primers 150€ i de la resta, aproximadament un 50%, ja que aquest percentatge pot variar en funció de cada cas particular, de les donacions d’anys anteriors i de la base imposable de la declaració del contribuent. Això equival, aproximadament, a retornar 15,13€ cada mes o en total 181,50€ si s’han pagat totes les quotes íntegres durant els 12 mesos.

Per tant, ens agrada recordar que la quota de Lluïsos mensual si pensem en aquest retorn l’any següent és de 3,87€ mensuals, una xifra que manté l’entitat viva i activa i que ens permet seguir fent activitat i història!

Si les dades fiscals de què disposem a Lluïsos estan actualitzades, la desgravació a la Renda és automàtica i ja apareix a l’esborrany. En cas de detectar algun problema us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu secretaria@lluisosdegracia.cat especificant a l’assumpte “Desgravació de la quota de Lluïsos” i revisarem el vostre cas.

Deixeu el vostre comentari