Garbells de llengua a l’Orfeó Gracienc

Garbells de llengua a l’Orfeó Gracienc

Garbells de llengua són trobades i converses setmanals —presencials o en línia i gratuïts— per millorar en correcció i qualitat lingüística. És un projecte de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) amb l’objectiu de lluitar contra el deteriorament progressiu de la llengua entre els parlants. Una descurança patent a l’hora d’escriure textos a les xarxes socials i que és ben clara en les interlocucions orals de la gent.

La proposta de l’Orfeó Gracienc és els dimarts del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2022 durant 10 sessions, de 19:30 a 21:00 h
El taller és gratuït i podeu trobar més informació trucant al 93 415 90 02 i garbells@cal.cat

La proposta d’activitat oral Garbells de llengua ens proposem influir en la reversió d’aquesta tendència mitjançant l’augment de consciència lingüística dels catalanoparlants pel que fa a l’oralitat. Es vol assolir una consciència lingüística oral en les maneres de pronunciar, en el lèxic i en les estructures sintàctiques.

Hi ha gent d’arreu interessada per la llengua i la cultura catalanes amb voluntat de fer patent i estendre l’estima de la llengua catalana.

Deixeu el vostre comentari