Notícies

25 d’abril: Dia Internacional contra el Maltractament Infantil
Amb motiu de la celebració el 25 d’abril del Dia Internacional contra el Maltractament Infantil, MINOTAURO – VIOLENCE TO MINORS (Observatori de la violència contra els menors) presenta la vídeo-instal·lació “La ràbia”. Una lectura polifònica del primer capítol del llibre escrit per Lolita Bosch, un relat colpidor en primera persona sobre l’experiència viscuda per la  [...]
LLuïsos de gràcia »TallersNoticies »bullying