El llibre conmemoratiu del 150è Aniversari

Lluïsos de Gràcia
1855-2005
Una crònica de 150 anys

Podrem conèixer la història dels Lluïsos de Gràcia des de 1855 i fins als nostres dies a través del llibre commemoratiu del 150è aniversari, en el qual l’Albert Musons fa un recorregut històric pels fets més cabdals i transcendents de la història lluïsenca.
Autor:
Albert Musons
Preu del llibre:
Socis: 17 euros
No socis: 20 euros
El podeu comprar a la Consergeria dels Lluïsos de Gràcia i principals llibreries de Gràcia

El llibre del 150è aniversari