DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA DE LLUÏSOS DE GRÀCIA 2020

Consulta la documentació referent a l’Assemblea Ordinària de persones sòcies de Lluïsos de Gràcia del dia 17 de novembre de 2020.

Els comptes clars

Memòria anual