Slide Slide

Imatge corporativa

Signatura del correu electrònic

Com canviar la signatura del correu electrònic:

 1. Anar al correu electrònic
 2. entrar a Configuració (a la rodeta superiorde la dreta) > General > Signatura
 3. Borrar tots els logos que hi ha
 4. Inserir la imatge de logo (anem a la icona d’insereix una imatge > penja > selecciona un fitxer de l’equip -prèviament ens hem descarregat la imatge signaturaMail.jpg al nostre ordenador-, un cop col·locada veureu que queda molt gran, s’ha de seleccionar i posar a la mida mitjana)
 5. Seleccionar el vostre nom i pintar-lo amb el color del logo que s’hi assembli més de la gamma per defecte.
 6. Un cop tot fet, anem al final de la pàgina i li marquem guardar.

Descàrregues

Title File Name Caption Date
signaturaMail-2.jpg signaturaMail-2.jpg 19/04/2016 2:52 pm

Franja o faldó

La Franja o Faldó és el distintiu que s’utilitza per fer CARTELLS de promoció dels actes de Lluïsos o de qualsevol activitat que promogui la casa i les seccions. Es poden fer de tamany DinA4 i DinA3, vertical i horitzontal. Teniu les plantilles a la vostra disposició: en color corporatiu (color teula) i en blanc i negre.

També teniu l’arxiu de la franja sola, per si l’heu d’aplicar en algun altre suport.

Indicacions bàsiques:
 • Recordeu que la franja sempre ha d’anar col·locada a la part inferior del document.
 • Si l’acte té col·laboradors, es poden posar els logos a l’espai lliure que deixa la franja
 • El logo de les seccions no va a l’interior de la franja

Descàrregues

Title File Name Caption Date
A4vertical_corpo.jpg A4vertical_corpo.jpg 19/04/2016 2:22 pm
A4vertical.jpg A4vertical.jpg 19/04/2016 2:22 pm
A4horitzontal_corpo.jpg A4horitzontal_corpo.jpg 19/04/2016 2:22 pm
A4horitzontal.jpg A4horitzontal.jpg 19/04/2016 2:22 pm
A3vertical_corpo.jpg A3vertical_corpo.jpg 19/04/2016 2:22 pm
pagA4vertical_corpo.jpg pagA4vertical_corpo.jpg 19/04/2016 2:22 pm
pagA4vertical.jpg pagA4vertical.jpg 19/04/2016 2:21 pm
pagA4horitzontal_corpo.jpg pagA4horitzontal_corpo.jpg 19/04/2016 2:21 pm
pagA4horitzontal.jpg pagA4horitzontal.jpg 19/04/2016 2:21 pm
pagA3vertical_corpo.jpg pagA3vertical_corpo.jpg 19/04/2016 2:21 pm
pagA3vertical.jpg pagA3vertical.jpg 19/04/2016 2:21 pm
pagA3horitzontal_corpo.jpg pagA3horitzontal_corpo.jpg 19/04/2016 2:21 pm
pagA3horitzontal.jpg pagA3horitzontal.jpg 19/04/2016 2:21 pm

Logo

El logo corporatiu és el que té color teula, tant en positiu com en negatiu.
Es  pot aplicar en blanc o negre en els casos que no pugui ser de color.

Indicacions principals:

 • Quan el fons és blanc, allò indicat és aplicar el logo de color teula.
 • Quan el fons és fosc o del mateix color teula, és millor usar el logo en negatiu, o buscar sempre la versió que destaqui més.
 • El logo només es pot aplicar amb els colors que adjuntem
 • Com a norma general, el logo s’ha d’aplicar amb una alçada de 3 cm. En cas que s’hagi de reajustar la mida, el mínim serà de 2 cm d’alçada.
 • El logo mai s’aplicarà a una distància inferior d’1cm dels marges del paper o d’un document digital. Dins del document, si respecteu aquests marges, el posar on calgui.
 • El logo no pot anar mai tallat o escapçat i ha d’anar sempre vertical
 • El color del logo és RGB  8/92/100/33 i PANTONE 484 .

Descàrregues

Title File Name Caption Date
logoLLdG_bn.jpg logoLLdG_bn.jpg 19/04/2016 2:51 pm
logoLLdG_General.jpg logoLLdG_General.jpg 19/04/2016 2:51 pm
logoLLdG_color_negatiu.jpg logoLLdG_color_negatiu.jpg 19/04/2016 2:51 pm
logoLLdG_bn_negatiu.jpg logoLLdG_bn_negatiu.jpg 19/04/2016 2:51 pm

Plantilles de Powerpoint

La plantilla de Power Point permet fer presentacions amb la imatge de Lluïsos.

Descàrregues

Title File Name Caption Date
MasterPowerPoint.pptx MasterPowerPoint.pptx 19/04/2016 2:51 pm

Plantilles de Word

Plantilles de word en DinA4 i DinA3, verticals i horitzontals. Sempre és millor utilitzar el color corporatiu, però teniu les plantilles també en blanc i negre.

Descàrregues

Title File Name Caption Date
wordambfranjaA3_corpo.docx wordambfranjaA3_corpo.docx 19/04/2016 2:52 pm
wordambfranjaA3.docx wordambfranjaA3.docx 19/04/2016 2:52 pm
wordambfranja.docx wordambfranja.docx 19/04/2016 2:52 pm
wordambfranja_corpo.docx wordambfranja_corpo.docx 19/04/2016 2:52 pm